Előírások

Az APD Real Estate Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 58.) Kft., e-mail: [email protected]), (továbbiakban „mi”, „minket”) számára különösen fontos a weboldalunkat, a www.apdkft.com (továbbiakban: „weboldal”) oldalt látogatók adatainak körültekintő kezelése. Adatainak gyűjtése, feldolgozása és felhasználása a mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.

Technikai felhasználói adatok gyűjtése és feldolgozása

Hozzájárulása alapján a weboldalunk látogatásával összefüggő technikai adatokat gyűjtünk Öntől, mint például az Ön által használt eszköz IP-címét, adatokat az alkalmazott internetböngészőről, az eszköz típusáról, modelljéről, az Ön országáról, szolgáltatójáról, képernyőjének felbontásáról (mobileszköz esetén), a weboldalunkon töltött időtartamról, a használt nyelvről, operációs rendszerről, a weboldalunkon felkeresett oldalakról valamint a felhasználói magatartásról. Ezeket az adatokat ún. sütik (cookie-k) segítségével gyűjtjük (lásd lent). Ezeket a weboldalunkkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó személyes adatokat kizárólag a szolgáltatásaink és weboldalunk javítására, használatuk megkönnyítésére és weblap-elemzésre használjuk.

Adatok továbbítása harmadik feleknek

Adatokat kizárólag a megbízásunkból és utasításaink szerinti szolgáltatásokat nyújtó cégek (elemzőszolgáltatók, marketingszolgáltatók és marketing-automatizáláshoz szükséges platformok szolgáltatói) részére továbbítunk (adatfeldolgozók). Ezeket a szolgáltatókat köteleztük arra, hogy az átadott adatokat kizárólag a megállapodás szerinti szolgáltatások teljesítése céljával használják. Így ezeknek a vállalatoknak tilos az Ön adatait egyéb célokra felhasználni, vagy harmadik feleknek továbbítani. A fenti eseteken kívül az Ön adatait harmadik feleknek nem továbbítjuk, kivéve hatósági megkeresés vagy harmadik felektől származó, jogszerű tájékoztatási felszólítás esetén, a jogszabály előírásai által megkövetelt mértékben. Ennélfogva a hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait nem továbbítjuk, és nem tesszük másképp elérhetővé harmadik felek számára.

Sütik

Ezen a weboldalon az Ön hozzájárulása alapján ún. sütiket alkalmazunk. A sütik apró információcsomagok, amelyeket a weboldalak helyeznek el a számítógépén, és az internetböngészője tárolja. A használatuk célja, hogy megkönnyítsük és hatékonyabbá tegyük weboldalunk használatát.

Összefoglalva a weboldalunk, mint szinte minden üzleti weboldal, sütik segítségével gyűjt információkat és adatokat, pl. IP-címet, az Ön látogatásának dátumát, idejét, a weboldalon belül felkeresett oldalakat, valamint az Ön által a weboldal látogatása során használt internetböngésző típusát. Továbbá tároljuk azt az országot is, ahonnan Ön a weboldalt felkereste, amennyiben lehetséges, az Ön által használt internetböngésző nyelvét, a weboldalt, ahonnan a mi weboldalunkat felkereste, a keresőszót, amelyet a keresőmotor használata során megadott ahhoz, hogy weboldalunkat elérje, a hálózati kapcsolat típusát, valamint az Ön által használt operációs rendszert. Ezeket az adatokat kizárólag elemzési célokra használjuk, hogy a weboldalt az Ön számára folyamatosan fejlesszük.

Tárolási időtartam

Alapvetően csak addig tároljuk az érintett adatokat, amíg az adatkezelési célhoz feltétlenül szükséges. Ezenkívül adott esetben jogszabály szerinti megőrzési időtartamot vagyunk kötelesek betartani. Amennyiben Ön feliratkozott hírlevelünkre vagy egyéb (kereskedelmi célú) üzeneteinkre, adatait a hozzájárulása visszavonásáig tároljuk, illetve legfeljebb az utolsó kapcsolatfelvételtől számított három évig.

Érintettek jogai

Önnek jogában áll tájékoztatást kapni az általunk Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatokról, továbbá jogosult a helytelen adatok helyesbítését, hiányos adatok kiegészítését, valamint megfelelő indok fennállása esetén (pl. hozzájárulás visszavonása) az adatok törlését kérni. Ezenkívül Önnek joga van az adatkezelés korlátozásához, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz, és bizonyos körülmények között az adathordozhatósághoz. Természetesen joga van már megadott hozzájárulását bármikor visszavonni. Jogosult továbbá panasszal élni a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál (adatvédelmi hatóság).

Kapcsolat

APD Real Estate Kft.

1095 Budapest, Soroksári út 58.

[email protected]